تکنولوژی فعالیت عنوان
***** System Design & Implementation, Web Development سامانه ثبت خسارت مشترکین صنعت برق کشور
***** System Design & Implementation, Web Development سامانه شناسنامه نرم افزارهای صنعت برق کشور
  Database Design & Implementation, Web Development (Dynamic Section) سایت نیازمندیهای تهران و ایران
        “ “ سیستم تیکتینگ شرکت جهان نما
PHP5, SOAP , DB       “ “ سیستم backend بازی world of warcraft (نسخه 1.0)
PHP5, Oracle 9i       “ “ بانك اطلاعات آموزش صنعت برق
ASP, Oracle 9i       “ “

سيستم عرضه و تقاضاي برق (بازار برق) (توانير)

PHP5, Oracle 9i       “ “ بانك اطلاعات سفر هاي خارجي توانير و شركتهاي تابعه صنعت برق
PHP5, Oracle 9i       “ “ بانک اطلاعات قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و ابلاغیه ها
PHP5, Oracle 9i       “ “ سیستم هوشمند جلسات و صورتجلسات
PHP5, Oracle 9i       “ “ خروجی تحت وب بانک اطلاعات حقوق بازنشستگان و موظفين شرکت توانیر
ASP, Oracle 9i       “ “ سيستم مديريت مستندات(توانير)
ASP, MS SQL Server 2000       “ “ سيستم مديريت سوخت نيروگاهها(توانير)
ASP, Oracle 9i System analysis, Database Design & Implementation, Web Development بانک اطلاعات پرسنل صنعت برق (نسخه 2)
PHP5, Oracle 9i Report Design & Implement گزارش هاي متنوع اطلاعات پرسنل صنعت برق
PHP5, Oracle 9i System analysis, Database Design & Implementation, Web Development سیستم جمع آوری اطلاعات آماری شرکتها
PHP5, Oracle 9i System analysis, Database Design & Implementation, Web Development سیستم جامع دفتر مهندسی توزیع
PHP5 Implementation, Web Development نرم افزار تحت وب مدیریت پست الکترونیک از طریق POP3 و IMAP
Apache, PHP5, MySQL, AJAX Database Design & Implementation, Web Development (Dynamic Section) Website: http://www.oyax.com
PHP4, MySQL Custom Plug-in for wordpress Website: http://www.farya.com
PHP4, MySQL Shopping section Website: http://www.badrsun.ir
PHP4, MySQL Shopping section Website: http://www.idehnegar.com/persian/shop
PHP4, MS SQL Server 2000 Database Design & Implementation, Web Development (Dynamic Section)   System Ticketing
PHP5,Oracle9i System analysis, Database Design & Implementation, Web Development سیستم بانک اطلاعات تحت وب صنایع
PHP5,Oracle9i System analysis, Database Design & Implementation, Web Development سیستم مدیریت خاموشیهای صنعت برق کشور
PHP5,Oracle9i System analysis, Database Design & Implementation, Web Development سیستم بانک اطلاعات شرکتها - توانیر
ASP, MS Access Website:  http://www.hasht.com
PHP4, MySQL Website: http://www.myson.ws
PHP4, MySQL Website: http://www.zarifmosavar.com
ASP, MS Access Website: http://www.abdulazim.com
ASP, MS SQL Server 2000 " Intranet website, Ministry of agriculture
ASP, MS SQL Server 7 WEB Developer Website: http://www.jobiran.com
ASP, MS Access System analysis, Database Design & Implementation, Web Development Website: http://preschool.talif.sch.ir
PHP4, MySQL Website: http://www.iranvipgroup.com
Website: http://www.pars-tile.com
ASP, MS Access Website: http://www.aliandshirin.com
Website: http://www.daneshandoozanco.com
Website: http://www.iranpre.com
Website: http://www.pishtazteb.com
PHP5 , Oracl9i " سيستم اعتبارات بخش توزیع (توانير)
ASP, Oracle 9i سيستم بانک اطلاعات معاملات
PHP4, Mysql5 Installation And Configuration and implementing codes for support Mysql5 and upgrading codes for some bugs سیستم کنترل پروژه توانير
PHP4, MySQL Website: http://www.zarifmosavar.com/
VB, MS SQL Server 2000 Development Soil  test simulation for Architect department of Tehran University Programming Visual Basic
ASP, MS SQL Server 2000 Database Design & Implementation, Development کنداکتور پخش برنامه هاي شبکه جام جم صدا و سيم
Visual Basic, MS Access System analysis, Database Design & Implementation, Development تلکس خبري سايت ايرنا
ASP , Oracle9i سيستم اسناد و مدارک فنی (توانير)
VB, SQL Server 2000 سيستم طرح و لوايح مجلس شوراي اسلامي
PHP5, Oracle 9i سیستم هاسیستم های یکپارچه اخبار،همایش ها،گالری عکس و مقالات روابط عمومی توانير
PHP5, Oracle 9i, Ajax سيستم انرژیهای تامین نشده صنعت برق
PHP4, MySQL Website: http://www.idehnegar.com/
PHP4 , Mysql4 نصب و راه اندازي و تغييرات جهت استفاده ارگان مذکور و پشتيباني آن پورتال بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
ASP, Oracle 9i System analysis, Database Design & Implementation, Development بانک اطلاعات و مالي پروژه هاي انتقال و فوق توزيع توانير
PHP5,Oracle9i "

سیستم جامع دفتر مهندسی توزیع (توانير)

PHP5,Oracle9i " سيستم برق رسانی به شرکتهای صنعتی
ASP, Oracle 9i Project Project Manager, Database Analysis & Design & Development بانک اطلاعات پرسنل صنعت برق (نسخه 1)
PHP5, Oracle 9i, RSS feed سیستم های یکپارچه روابط عمومي توانير
PHP5, Oracle 9i سيستم مديريت حوادث نيروگاهی
PHP5, Oracle 9i سيستم بانک اطلاعات توصيفگرهاي نيروگاهي
ASP, Oracle 9i سيستم بانک اطلاعات توصيفگرهاي خطوط انتقال نيرو
PHP4, MS SQL Server 2000 Database Design & Implementation, Web Development (Dynamic Section)   System Ticketing
PHP4, MySQL Website: http://www.alvandcer.com
ASP, SQL Server Web based Accounting System using NTTAC Plus Engine
ASP, Access Website: http://www.rouzaneh.com
PHP4, MySQL (Some section such as Student Section, Art Category, News & etc.) Website: http://www.persiadesign.com
PHP4, MySQL (Some section such as News, Portfolio, Greetings & etc.) Website: http://www.persiadesign.net
ASP, SQL Server 2000 Database Design & Implementation, Web Development (Dynamic Section) Website: http://www.parin.net
ASP, MS SQL Server 2000 Intranet website, Ministry of agriculture
ASP, MS SQL Server 2000

سيستم پورتال جامع راديو قرآن شامل انواع امکانات از قبيل کنداکتور ، بانک صوتي و... به همراه سايت راديو قرآن

Website : http://www.irib.ir/radio/quran/index.asp

ASP, MS SQL Server 2000 Website: http://education.acecr.ac.ir/
ASP, Access Website: http://www.toleranceco.com/
PHP5, Mysql, Ajax

سيستم جامع مالي بازاريابي اينترنتي ، پرداخت آنلاين و فروش آنلاين محصولات پرسيو

Website: http://www.parsiva.com

PHP4, MySQL Custom Plug-in for wordpress Website: http://www.farya.com
PHP4, MySQL Shopping section Website: http://www.badrsun.ir
PHP4, MySQL Shopping section

فروشگاه آنلاين شرکت ايده نگار :: www.idehnegar.com/persian/shop

PHP5, Oracle 9i, RSS

سيستم هاي يکپارچه روابط عمومي توانير

PHP4, MySQL (Some section such as News, Portfolio, Greetings & etc.) توسعه سايت: http://www.zarifmosavar.com/
VB, MS SQL Server 2000 Development Soil  test simulation for Architect department of Tehran University Programming Visual Basic
PHP, Oracle9i Database Design & Implementation, Development سيستم نیروی انساني توانير
Fusion OOP methodology, Database,  Visual Basic, Visual C++ سيستم لوح قانون مجلس شوراي اسلامي
Visual C++, Microsoft SQL Server 2000, DirectX, Power render Trass Orbis project for a Canadian game company, client server system
PHP5, Oracle 9i, Ajax

سيستم لاگين يکپارچه سيستمهاي نرم افزاري شرکت توانير

Visual Basic, Microsoft SQL Server 2000 Full automation, TR Software and Complex multi dimension reporting system (TCI – Repair Dept.)
Visual Basic, Microsoft SQL Server 2000 RCP - STD Switch disconnection data entry/reporting system (TCI)
PHP5, Oracle 9i

سيستم پرسنل توانير ( ورژن 2)

PHP4, MySQL Website: http://www.isatis.ws/
PHP4, MySQL Website: http://www.24e76.com/
PHP4, MySQL Website: http://www.icdco.ir/
PHP4, MySQL Fixing some bugs and adding some parts Website: http://www.investmentbourseiran.com/
PHP4, MySQL Website: http://www.novinsazan.com/
PHP4, MySQL Website: http://www.icdco.ir/
ASP, Oracle 9i System analysis, Database Design & Implementation, Development سيستم مقايسه پيشبيني و عملکرد تعميرات نيروگاهها توانير
PHP5, Mysql5 Installation And Configuration and implementing codes for some bugs سیستم انجمنهاي توانير
cms   سایت فروشگاهی نیک فن